HIKVISION RA MẮT NỀN TẢNG E-LEARING TẠI VIỆT NAM

Hikvision vừa cho ra ra mắt nền tảng e-Learning cung cấp các chương trình chứng nhận cho các chuyên gia CCTV và người mới bắt đầu. https://elearning.hikvision.com/vn/

Chương trình chứng nhận bảo mật nền tảng (General Security Certification Program): Tập trung vào kiến ​​thức bao quát và kỹ năng cần thiết trong ngành an ninh, từ các nguyên tắc kỹ thuật đến thiết kế giải pháp điển hình. Chương trình này giúp các cá nhân và tổ chức chứng minh năng lực của mình trong lĩnh vực kinh doanh bảo mật.

Chương trình chứng nhận bảo mật Hikvision (Hikvision Security Certification Program): Xoay quanh các sản phẩm và giải pháp của Hikvision nói riêng, bao gồm cấu hình hệ thống, vận hành, khắc phục sự cố… Chương trình này nhằm mục đích cho phép chuyển giao nhanh chóng sản phẩm và năng lực kỹ thuật của Hikvision cho các nhà phân phối, nhà tích hợp hệ thống và trình cài đặt, v.v.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *